Tel: 0212 534 88 00

SALİH TURHAN

AGD MGV Genel Başkanı'nın Eğitim merkezimiz hakkında ki görüşleri

Üzerinde yaşadığımız topraklar tüm dünya için jeopolitiği son derece yüksek bir konuma sahiptir. Afrika'dan Akdeniz ile ayrılmış, Asya'dan Avrupa'ya bir at başı gibi uzanmıştır. Yine bu topraklar İslam'ın son peygamberi Hazreti Muhammed (sas)'i refik-i alâ'ya kavuşmasının üzerinden yedi yıl geçmeden O'nun kutlu arkadaşlarının yürüyüşüne şahit olmuş; kıyam, rüku ve secdelere ev sahipliği yapmıştır. Müslümanlıkla yoğrulmuş nesiller bu topraklarda Haçlı seferlerini söndürmüş, yine bu topraklar üzerinden İslam'ı Avrupa'nın içlerine kadar taşımışlardır.

Bu topraklarda doğmuş olmanın, bu topraklarda Müslümanlıkla yoğrulmuş olmanın, bu topraklarda yarın tasavvuru kurmanın omuzlarımıza yüklediği bir bedel vardır. Sürekli bir şuur hali, tarih bilinci ve teyakkuzda bulunma durumu kaçınılmazdır. Darul Erkam'da başlayan, Ashab-ı Suffa'da sürdürülen ve buralardan yeryüzünün her bir noktasına ulaştırılması için dil ve ter dökülen; uğruna inanç ve sabırla her türlü fedakârlığın yapıldığı kadim gelenek bu coğrafyanın vazgeçilmezidir.

İşte Anadolu Gençlik Derneğimiz, Müslümanlıkla yoğrulmuş bu coğrafyada, marufu kuşanıp münkere karşı tavır almış; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirme çabasında olan müstesna bir kuruluştur.

Yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara yardım etmeyi görev bilen; yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinen; söz verdiklerinde sözlerinde duran; her türlü sıkıntılı durumda bile direnip sabreden; kendinin ve yakınlarının aleyhine olsa bile adaleti gözeten; emanete sadık; insanını seven; hayırlı insan olmanın yolunun insanlara faydalı olmaktan geçtiğinin künhünde kadroların yetişmesi için gayret etmekteyiz.

Biz, tutarlılığı olmayan sığ siyaset anlayışını, vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürü üzerine kurulmuş zenginliği, ahlaktan yoksun bilgiyi, paylaşmayı zarar kabul eden ekonomik anlayışları, insan oluşu önemsemeyen bilim ve teknolojiyi, haksızlara karşı sus pus olan bir din anlayışını toplumun bozulmasında ve milletlerin yok oluşunda en etkili faktörler olarak görüyoruz.

Kuşandığımız değerlerin genç nesillerle buluşturulmasında ülke sathına yayılmış ve her geçen gün hem sayısı hem de hizmet kalitesi artan eğitim müesseselerimizin rolü yadsınamaz. İstanbul Şubemizin fedakârlık sahibi kardeşlerimizin sadaka-i cariyedenöumduğumuz katkılarıyla Arnavutköy'de inşa edeceği eğitim merkezimiz de inşallah güzel ahlakı kuşanmış bir neslin harmanlanmasına vesile olacaktır.

Hidayet, Allah'ın kullarına bahşettiği hakkı ve batılı ayırt edebilme yetisidir. Feraset ve dirayet sahibi kuşaklar için çaba sarf edecek olan da bizleriz.
YORUMLAR
YORUM YAZ
GELİŞMELERDEN HABERDAR OL